جمعه ٠٦ خرداد ١٤٠١ - 
1 2
 
منو اصلی
صفحه اصلي > ارتباط با ما  

آدرس : انتهاي خيابان سعادت آباد ـ تقاطع بزرگراه يادگار امام و سعادت آباد

شماره تلفن تماس :   98 ـ22074087 

شماره فاكس :   22074101

ایمیل: modarres@sbmu.ac.ir  

سامانه‏ی پیام‏رسان:  30007957950705 

کد پستی:  1998734383   

تلفن گویا :23515 

مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی شهید مدرس
 

آدرس:تهران -بزرگراه یادگار امام،تقاطع سعادت آباد

تلفن : 98-22074087
پست الکترونیک : Modarres@sbmu.ac.ir

Affiliation:

Clinical Research Development Center, Shahid Modarres Educational hospital, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

آدرس فارسی:

واحد توسعه پژوهشهای بالینی مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی شهید مدرس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.