چهارشنبه ٢٦ مرداد ١٤٠١ - 
1 2
**از اینکه مرکز پزشکی ،آموزشی و درمانی شهید مدرس را جهت بازدید و پیگیری امور درمان انتخاب نموده اید،سپاسگزاریم.**
منو اصلی
چارت تشکیلات مرکز
بانک اطلاعات مدیران
چهارشنبه ٢٦ مرداد ١٤٠١

 

خدمات الکترونیکی
       

 

 

 

 

 

نوبت دهی غیرحضوری
پیوندهای مرتبط
سامانه پیشنهادات
مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی شهید مدرس
 

آدرس:تهران -بزرگراه یادگار امام،تقاطع سعادت آباد

تلفن : 98-22074087
پست الکترونیک : Modarres@sbmu.ac.ir

Affiliation:

Clinical Research Development Center, Shahid Modarres Educational hospital, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

آدرس فارسی:

واحد توسعه پژوهشهای بالینی مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی شهید مدرس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.