يکشنبه ٠١ خرداد ١٤٠١ - 
1 2
 
منو اصلی
صفحه اصلي > حوزه ریاست > حوزه مدیریت  

 

مدیریت بیمارستان

 

جناب آقای دکترحسین بدخشان

دکترای عمومی واخذ دیپلم علمی مدیریت ازJICAژاپن

 اهم سوابق اجرایی:

 • معاون توسعه منابع انسانی و پارلمانی سازمان بهزیستی کشور
 • قائم مقام توانمند سازی و مشارکتهای مردمی سازمان بهزیستی کشور
 • عضو کمیته اصلاح فرآیندها و روش های انجام کار سازمان بهزیستی
 • رئیس کمیسیون عالی نظارت بر موسسات و مراکز غیردولتی
 • عضو شورای تدوین برنامه های استراتژیک سازمان امداد و نجات کشور
 • مدیر عامل هلال احمر استان مرکزی
 •  موسس و عضو مجمع خیرین کشور
 • عضو هیئت مدیره خیرین مدرسه ساز
 • مدیر بیمارستان فوق تخصصی کودکان مفید 

 شرح وظايف و مسئوليتها:

 • ریاست و نظارت بر کمیته های بیمارستان
 • كسب خط مشي و برنامه كلي و دستور العمل هاي اجرائي از رئيس بيمارستان
 • نظارت بر كار كاركنان و واحدهاي تحت سرپرستي ،تنظيم برنامه وتقسيم كار و ايجاد هماهنگي بين فعاليت آنان
 • انجام بررسيهاي لازم در زمينه عمليات و فعاليتهاي امور مالي بيمارستان
 • نظارت بر چگونگي مصرف اعتبارات به منظور حصول اطمينان از صحت اجراي برنامه هاي تنظيمي پيش بيني شده  
 • تطبيق و هماهنگي امور بيمارستان با توجه به استانداردهاي بيمارستاني
 • انجام نظارت و رسيدگي هاي لازم به امور اداري ،مالي ، تغذيه ، تأسيسات ، انبار و ساير واحدهاي غير پزشكي بيمارستان             

تلفن تماس: 02122083115

 فکس دبیرخانه : 02122074101

آدرس پست الکترونیک:

 

 

مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی شهید مدرس
 

آدرس:تهران -بزرگراه یادگار امام،تقاطع سعادت آباد

تلفن : 98-22074087
پست الکترونیک : Modarres@sbmu.ac.ir

Affiliation:

Clinical Research Development Center, Shahid Modarres Educational hospital, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

آدرس فارسی:

واحد توسعه پژوهشهای بالینی مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی شهید مدرس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.