جمعه ٠٦ خرداد ١٤٠١ - 
1 2
 
منو اصلی
صفحه اصلي > بخشهای تشخیصی درمانی > بخشهای بستری > آی سی یو جنرال  

   مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی شهید مدرس

بخش آی سی یو جنرال ICU-G

  

مکان فیزیکی :طبقه دوم

تعداد تخت فعال : 20

رئیس بخش :آقای دکتر فتحی

سرپرستار بخش:خانم ویدا یارمحمد توسکی

معاون آموزشی بخش :

خدمات بخش : مراقبت از بیماران جراحی و ارولوژی پس از عمل جراحی مراقبت از بیماران تنفسی و مشکلات داخلی

تلفن داخلی:190-  191

تلفن مستقیم-:

ساعت ملاقات-:

 

مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی شهید مدرس
 

آدرس:تهران -بزرگراه یادگار امام،تقاطع سعادت آباد

تلفن : 98-22074087
پست الکترونیک : Modarres@sbmu.ac.ir

Affiliation:

Clinical Research Development Center, Shahid Modarres Educational hospital, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

آدرس فارسی:

واحد توسعه پژوهشهای بالینی مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی شهید مدرس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.