يکشنبه ٠١ خرداد ١٤٠١ - 
1 2
 
منو اصلی
صفحه اصلي > بخشهای تشخیصی درمانی > بخشهای بستری > پروفسور دانشور  

   مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی شهید مدرس

بخش پرفسور دانشور  Professor DaneshvarICU 

مکان فیزیکی :طبقه دوم

تعداد تخت فعال : 13

رئیس بخش :آقای دکتر محمود بهشتی

سرپرستار بخش:خانم زهرا مظاهری

معاون آموزشی بخش :دکتر مهنوش فروغی

خدمات بخش :  مراقبت از بیماران بعد از عمل جراحی قلب 

-مراقبت از بیماران به علت عوارض بعد از جراحی قلب مانند مسمومیت با وارفارین وعوارض ریوی بعد از عمل

تلفن داخلی120- 121:

تلفن مستقیم:22074089-95 

ساعت ملاقات3-4:

 

مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی شهید مدرس
 

آدرس:تهران -بزرگراه یادگار امام،تقاطع سعادت آباد

تلفن : 98-22074087
پست الکترونیک : Modarres@sbmu.ac.ir

Affiliation:

Clinical Research Development Center, Shahid Modarres Educational hospital, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

آدرس فارسی:

واحد توسعه پژوهشهای بالینی مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی شهید مدرس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.