لیست بیمه ها در حال بروز رسانی می باشد.

جهت کسب اطلاعات در مورد بیمه های طرف قرارداد بیمارستان با شماره 23515- 021  داخلی 139 - 140 تماس حاصل نمایید. 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب