جمعه ٠٦ خرداد ١٤٠١ - 
1 2
 
منو اصلی
صفحه اصلي > بخشهای تشخیصی درمانی > بخشهای بستری > پیوند  

  مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی شهید مدرس

بخش پیوند Kidney transplan 

مکان فیزیکی: طبقه همکف ساختمان آموزش

تعداد تخت فعال :16

رئیس بخش:دکتر مجید علی عسگری

سرپرستار بخش: نازنین علیپور

معاون آموزشی بخش دکتر مجید علی عسگری :

خدمات بخش: پیوند کلیه از مرگ مغزی و اهدا کننده زنده- بررسی ، تشخیص   و درمان ریجکشن و عوارض دیگر پیوند

تلفن داخلی320-321:

تلفن مستقیم22083112:

ساعت ملاقاتملاقات نداریم:

 

 

 


 

مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی شهید مدرس
 

آدرس:تهران -بزرگراه یادگار امام،تقاطع سعادت آباد

تلفن : 98-22074087
پست الکترونیک : Modarres@sbmu.ac.ir

Affiliation:

Clinical Research Development Center, Shahid Modarres Educational hospital, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

آدرس فارسی:

واحد توسعه پژوهشهای بالینی مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی شهید مدرس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.