جمعه ٠٦ خرداد ١٤٠١ - 
1 2
 
منو اصلی
صفحه اصلي > بخشهای تشخیصی درمانی > بخشهای بستری > اورژانس  

                                 مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی شهید مدرس

  اورژانس Emergency ward

مکان فیزیکی :

تعداد تخت فعال :17+6extra

رئیس بخش :خانم د کتر ملکیان

سرپرستار بخش:خانم مریم خلیق انزاب

معاون آموزشی بخش : خانم کتر ملکیان

خدمات بخش :انجام کلیه اقدامات اورژانسی

تلفن داخلی:124-125-127-129

تلفن مستقیم:-

ساعت ملاقات:-

 

 

 
مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی شهید مدرس
 

آدرس:تهران -بزرگراه یادگار امام،تقاطع سعادت آباد

تلفن : 98-22074087
پست الکترونیک : Modarres@sbmu.ac.ir

Affiliation:

Clinical Research Development Center, Shahid Modarres Educational hospital, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

آدرس فارسی:

واحد توسعه پژوهشهای بالینی مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی شهید مدرس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.