جمعه ٠٦ خرداد ١٤٠١ - 
1 2
 
منو اصلی
صفحه اصلي > بخشهای تشخیصی درمانی > بخشهای بستری > ارولوژی  

  مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی شهید مدرس

بخش ارولوژی  UOROLOGY 

مکان فیزیکی: طبقه چهارم

تعداد تخت فعال :19

رئیس بخش:آقای دکتر سید یوسف حسینی

سرپرستار بخش: خانم فرشته پیرحیاتی

معاون آموزشی بخش دکتر محمد سلیمانی :

خدمات بخش: پذیرش بیماران-دارو درمانی-تحت نظر-جراحی-آموزش-ترخیص

تلفن داخلی358-359:

تلفن مستقیم-:

ساعت ملاقات-:

 

مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی شهید مدرس
 

آدرس:تهران -بزرگراه یادگار امام،تقاطع سعادت آباد

تلفن : 98-22074087
پست الکترونیک : Modarres@sbmu.ac.ir

Affiliation:

Clinical Research Development Center, Shahid Modarres Educational hospital, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

آدرس فارسی:

واحد توسعه پژوهشهای بالینی مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی شهید مدرس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.