يکشنبه ٠١ خرداد ١٤٠١ - 
1 2
 
منو اصلی
صفحه اصلي > هیات علمی مرکز > پزشکان جراحی پلاستیک و ترمیمی  

   مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی شهید مدرس

دکتر خلیل رستمی  
تخصص:فوق تخصص
نوع تخصص: جراحی پلاستیک و ترمیمی
مرتبه علمی: استادیار
Google Scholar

scopus

رزومه

دکتر  فیض اله نیازی
تخصص:فوق تخصص
نوع تخصص: جراحی پلاستیک و ترمیمی
مرتبه علمی: استادیار
Google Scholar
scopus

رزومه

 
 دکتر گلاویژ قصیری
تخصص:فوق تخصص
نوع تخصص: جراحی پلاستیک و ترمیمی
مرتبه علمی:
Google Scholar
scopus

رزومه

 
دکتر هادی بیگ پور
تخصص:
نوع تخصص: تخصصی جراحی دست و دانشنامه تخصصی جراحی عمومی 
مرتبه علمی:
Google Scholar
scopus

رزومه

 

مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی شهید مدرس
 

آدرس:تهران -بزرگراه یادگار امام،تقاطع سعادت آباد

تلفن : 98-22074087
پست الکترونیک : Modarres@sbmu.ac.ir

Affiliation:

Clinical Research Development Center, Shahid Modarres Educational hospital, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

آدرس فارسی:

واحد توسعه پژوهشهای بالینی مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی شهید مدرس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.