جمعه ٠٦ خرداد ١٤٠١ - 
1 2
 
منو اصلی
صفحه اصلي > حوزه ریاست > حوزه مدیریت > اداره امور اداری > رئیس امور اداری  

 

 

خانم مریم الماسی قلعه

 

                 سرپرست اداره امور اداری  

                                  مدرک تحصیلی: 

 

 

حوزه فعالیت

نام مسئولین مربوطه

نام واحد های تحت مدیریت

آقای سید محمد میرکرمانشاهی واحد کارگزینی
آقای علی علیپور واحد خدمات
آقای علی احمدوند واحد کارپردازی
خانم زهرا غلامی واحد دبیرخانه
خانم نیلوفر اصلاحی واحد تغذیه
خانم صفیه روستایی مهدکودک
آقای رامین سبحانی  واحد نقلیه
آقای منصور عباسقلی واحد مخابرات
خانم زهرا نودهی واحد انبار
- امور حقوقی و قراردادها

 

مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی شهید مدرس
 

آدرس:تهران -بزرگراه یادگار امام،تقاطع سعادت آباد

تلفن : 98-22074087
پست الکترونیک : Modarres@sbmu.ac.ir

Affiliation:

Clinical Research Development Center, Shahid Modarres Educational hospital, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

آدرس فارسی:

واحد توسعه پژوهشهای بالینی مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی شهید مدرس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.