خانم مریم الماسی قلعه

 

                 سرپرست اداره امور اداری  

                                  مدرک تحصیلی: 

 

 

حوزه فعالیت

نام مسئولین مربوطه

نام واحد های تحت مدیریت

آقای سید محمد میرکرمانشاهی واحد کارگزینی
آقای علی علیپور واحد خدمات
آقای علی احمدوند واحد کارپردازی
خانم زهرا غلامی واحد دبیرخانه
خانم نیلوفر اصلاحی واحد تغذیه
خانم صفیه روستایی مهدکودک
آقای رامین سبحانی  واحد نقلیه
آقای منصور عباسقلی واحد مخابرات
خانم زهرا نودهی واحد انبار
- امور حقوقی و قراردادها

 

فایل‌ها