پنج شنبه ٠٣ بهمن ١٣٩٨ - 
1 2
 
منو اصلی
صفحه اصلي > بخشهای تشخیصی درمانی > بخشهای بستری > قلب کودکان  

 معرفی بخش

بخش قلب کودکان  بخشی است که در آن کودکان مبتلا به بیماریهای مادرزادی قلب و بیماریهای اکتسابی قلب بستری می شوند. 

 

 

 

رئیس بخش

دکترمحمدرضا خلیلیان 

تخصص: فوق تخصص

نوع تخصص: قلب کودکان

 مرتبه علمی:استادیار

رزومه

 

 سایراساتید

دکترعبدالرحیم قاسمی

تخصص: فوق تخصص

نوع تخصص: قلب کودکان

مرتبه علمی:استادیار

drghasemi@irpedheart.com

دکتر کوروش وحید شاهی 

تخصص: فوق تخصص

نوع تخصص: قلب کودکان

 مرتبه علمی:دانشیار

 دکتر شهلا رودپیما

تخصص: فوق تخصص 

نوع تخصص:قلب کودکان

مرتبه علمی:استاد-رئیس بخش

roodpeyma_Shahla@yahoo.com

   

سرپرستار

ژیلا طهماسب زمانیان-کارشناس پرستاری

 بیماریهای شایع

بیماریهای مادرزادی و اکتسابی قلب کودکان

مهمترین برنامه ها و اهداف بخش

ارتقاء دادن سطح بهداشت و درمان بیماری های قلبی در بیماران دارای بیماری مادرزادی  و اکتسابی قلب           

 

  
مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی شهید مدرس
 

آدرس:تهران -بزرگراه یادگار امام،تقاطع سعادت آباد

تلفن : 98-22074087
پست الکترونیک : Modarres@sbmu.ac.ir

Affiliation:

Clinical Research Development Center, Shahid Modarres Educational hospital, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

آدرس فارسی:

واحد توسعه پژوهشهای بالینی مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی شهید مدرس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.