دوشنبه ١٩ آذر ١٣٩٧ - 
1 2
 
منو اصلی
صفحه اصلي > هیات علمی مرکز > پزشکان گروه نفرولوژی  
 

دکتر حسن ارگانی

تخصص:فوق تخصص

نوع تخصص:نفرولوژي( بیماریهای کلیه و فشارخون )

مرتبه علمی:استاد

Google Scholar

scopus

رزومه

 دکتر سید احمد تارا

تخصص:فوق تخصص

نوع تخصص:نفرولوژي( بیماریهای کلیه و فشارخون )

مرتبه علمی:استادیار

Google Scholar

scopus

رزومه

 

دکتر امیر حسین میلادی پور

تخصص:فوق تخصص

نوع تخصص:نفرولوژي( بیماریهای کلیه و فشارخون )   

مرتبه علمی:دانشیار

Google Scholar

scopus

رزومه

دکتر امیرحسام علیرضائی

تخصص:فوق تخصص

نوع تخصص:نفرولوژي ( بیماریهای کلیه و فشارخون )

مرتبه علمی:استادیار

Google Scholar

scopus

رزومه

 

مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی شهید مدرس
 

آدرس:تهران -بزرگراه یادگار امام،تقاطع سعادت آباد

تلفن : 98-22074087
پست الکترونیک : Modarres@sbmu.ac.ir