پنج شنبه ٠٣ بهمن ١٣٩٨ - 
1 2
 
منو اصلی
صفحه اصلي > بخشهای تشخیصی درمانی > بخشهای بستری  

 

 

آی سی یو جنرال

قلب کودکان

 

 

 

 

 

 

ارولوژی 

دیالیز

پیوند

آنژیوگرافی

داخلی 

سی سی یو B

آی سی یو جراحی قلب بزرگسال

 جراحی دکتر سعیدی

نفرولوژی 

 

 

 

 

 

 

جراحی قلب و پلاستک

 

 

 

 

 

 

قلب زنان

سی سی یو A

قلب مردان

 

 

 

 

 

جراحی قلب پروفسور دانشور

  

مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی شهید مدرس
 

آدرس:تهران -بزرگراه یادگار امام،تقاطع سعادت آباد

تلفن : 98-22074087
پست الکترونیک : Modarres@sbmu.ac.ir

Affiliation:

Clinical Research Development Center, Shahid Modarres Educational hospital, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

آدرس فارسی:

واحد توسعه پژوهشهای بالینی مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی شهید مدرس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.