دوشنبه ١٩ آذر ١٣٩٧ - 
1 2
 
منو اصلی
صفحه اصلي > هیات علمی مرکز > پزشکان گروه طب فیزیکی و توانبخشی  
دکتر سید احمد  رئیس السادات
تخصص:متخصص
نوع تخصص: طب فیزیکی و توانبخشی
مرتبه علمی:دانشیار
Google Scholar

scopus

 

مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی شهید مدرس
 

آدرس:تهران -بزرگراه یادگار امام،تقاطع سعادت آباد

تلفن : 98-22074087
پست الکترونیک : Modarres@sbmu.ac.ir