دوشنبه ١٩ آذر ١٣٩٧ - 
1 2
 
منو اصلی
صفحه اصلي > هیات علمی مرکز > پزشکان پاتولوژی  

 

دکتر سیدعباس  میرافشاریه
تخصص:متخصص
نوع تخصص: پاتولوژي ( آسیب شناسی )
مرتبه علمی:استادیار
Google Scholar

scopus

رزومه

دکتر بهرنگ کاظمی نژاد
تخصص:متخصص
نوع تخصص: پاتولوژي ( آسیب شناسی )
مرتبه علمی:استادیار
Google Scholar

scopus

رزومه

دکتر تهمینه ملاشریفی 
تخصص:متخصص
نوع تخصص: پاتولوژي ( آسیب شناسی )
مرتبه علمی:استادیار
Google Scholar

scopus

orcid

رزومه

دکتر آتوسا غریب  
تخصص:متخصص
نوع تخصص: پاتولوژي ( آسیب شناسی )
مرتبه علمی:استادیار
Google Scholar

scopus

رزومه

 

مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی شهید مدرس
 

آدرس:تهران -بزرگراه یادگار امام،تقاطع سعادت آباد

تلفن : 98-22074087
پست الکترونیک : Modarres@sbmu.ac.ir