يکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨ - 
1 2
 
منو اصلی
صفحه اصلي > اعتبار بخشی > استراتژیک > بیانیه رسالت  

 

بیانیه رسالت

مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی شهید مدرس، خدمات آموزشی، پژوهشی و درمانی را در جهت ارتقاء سلامت جامعه و افزایش رضایتمندی گیرندگان خدمت بر مبنای مأموریت دانشگاه و در چارچوب نظام آموزشی و قوانین بهداشت و درمان کشور در عرصه های زیر فراهم می نماید:

  • ارائه مطلوب ترین خدمات درمانی به کلیه مراجعین در سطح استانداردهای ملی

  • کمک به آموزش و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز کشور با ارائه خدمات آموزشی مبتنی بر کیفیت

  • ایجاد بستر مناسب جهت اجراء و بکارگیری پژوهش های کاربردی و اساسی برای تامین نیازهای خدمات درمانی

 

مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی شهید مدرس
 

آدرس:تهران -بزرگراه یادگار امام،تقاطع سعادت آباد

تلفن : 98-22074087
پست الکترونیک : Modarres@sbmu.ac.ir

Affiliation:

Clinical Research Development Center, Shahid Modarres Educational hospital, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

آدرس فارسی:

واحد توسعه پژوهشهای بالینی مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی شهید مدرس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.