چهارشنبه ٣٠ آبان ١٣٩٧ - 
1 2
 
منو اصلی
صفحه اصلي > ویژه پرسنل > دستورالعمل،آیین نامه،بخش نامه ها  

صفحه در دست طراحي مي باشد

مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی شهید مدرس
 

آدرس:تهران -بزرگراه یادگار امام،تقاطع سعادت آباد

تلفن : 98-22074087
پست الکترونیک : Modarres@sbmu.ac.ir