پنج شنبه ٠٣ اسفند ١٣٩٦ - 
1 2
 
منو اصلی
تابلوی اعلاتات

صفحه اصلي > مدیریت پرستاری > سوپروایزرها  

سوپروایزر ها

 

خانم اقدس بهزاد پور سوپروایزر آموزشی
آقای مهدی سبحانی   سوپروایزر بالینی 
خانم منیر ادهمی سوپروایزر بالینی  
  خانم جمیله فرحدوست سوپروایزر بالینی  
خانم مینو قاضی زاده سوپروایزر بالینی  
آقای  خسرو  علی محمد پور سوپروایزر بالینی  
آقای رضا شکری سوپروایزر اتاق عمل
خانم فریده حیدری سوپروایزر بالینی
خانم  مهناز نصرت نظامی سوپروایزر در گردش
خانم حمیده حسین پور سوپروایزر بالینی

 

مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی شهید مدرس
 

آدرس:تهران -بزرگراه یادگار امام،تقاطع سعادت آباد

تلفن : 98-22074087
پست الکترونیک : Modarres@sbmu.ac.ir