1 2
منو اصلی
تقویم
 

مرکز توسعه تحقیقات بالینی

دفتر توسعه تحقيقات باليني :

مدير : دکتر سید احمد رئیس السادات، استاديار و متخصص طب فیزیکی و توانبخشی 

 

 

مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی شهید مدرس
 

آدرس:تهران -بزرگراه یادگار امام،تقاطع سعادت آباد

تلفن : 98-22074087
پست الکترونیک : Modarres@sbmu.ac.ir

 
 
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.