پنج شنبه ٠٣ اسفند ١٣٩٦ - 
1 2
 
منو اصلی
تابلوی اعلاتات

صفحه اصلي > حوزه ریاست  

 

آقای دکتر محمد سلیمانی

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری 

رتبه علمی: دانشیار

تلفن تماس:22363248

  آدرس پست الکترونیک:   

    شرح وظایف و مسئوليت ها:

 

1. كسب خط‌ مشي، برنامه كلي و دستورالعمل‌هاي اجرائي از دانشگاه متبوع.


2. تعيين اهداف كيفيت واحدهاي مركز براساس خط‌ مشي تعيين شده.


3. نظارت بر كار كاركنان و كليه واحدهاي مركز نظارت بر عملكرد آموزشي و درمانی اعضاء هيئت علمي و دستياران.


4. تنظيم برنامه، تقسيم كار و ايجاد هماهنگي بين فعاليت‌هاي آنان.


5. تطبيق و هماهنگي امور بيمارستان با توجه به استانداردهاي بيمارستاني.


6. تهيه گزارش از فعاليت‌ها، پيشرفت‌ها و مشكلات و انعكاس به دانشگاه.


7. برنامه‌ريزي، پاسخگوي به مراجعين اعم از كاركنان بيمارستان و ارباب رجوع.


8. برقراري حسن تفاهم با ساير كاركنان بيمارستان به منظور ايجاد انگيزه و جلب همكاري آنان.


9. انجام ساير اموريكه از طرف مسئولين دانشگاه ارجاع مي‌گردد. 

 

مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی شهید مدرس
 

آدرس:تهران -بزرگراه یادگار امام،تقاطع سعادت آباد

تلفن : 98-22074087
پست الکترونیک : Modarres@sbmu.ac.ir