سه شنبه ٠٣ مهر ١٣٩٧ - 
1 2
 
منو اصلی
صفحه اصلي > هیات علمی مرکز > پزشکان جراحی پلاستیک و ترمیمی  

 

دکتر خلیل رستمی  
تخصص:فوق تخصص
نوع تخصص: جراحی پلاستیک و ترمیمی
مرتبه علمی: استادیار
Google Scholar

scopus

رزومه

دکتر  فیض اله نیازی
تخصص:فوق تخصص
نوع تخصص: جراحی پلاستیک و ترمیمی
مرتبه علمی: استادیار
Google Scholar
scopus

رزومه

دکتر  ثریا شاهرخ شهرکی 
تخصص:فوق تخصص
نوع تخصص: جراحی پلاستیک و ترمیمی
مرتبه علمی: استادیار
Google Scholar

scopus

رزومه

   

 

مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی شهید مدرس
 

آدرس:تهران -بزرگراه یادگار امام،تقاطع سعادت آباد

تلفن : 98-22074087
پست الکترونیک : Modarres@sbmu.ac.ir