خدمات قابل ارائه درمانگاه قلب و عروق: 

-آنژیوگرافی عروق قلب محیطی و کاروتید

-آنژیوپلاستی عروق قلب محیطی و کاروتید و آنژیوپلاستی دریچه های قلبی 

-الکتروفیزیولوژی قلب ،ابلیشن و درمان آریتمی های  قلبی،پیس میکر،ICD

-اکوکاردیوگرافی -اکو مری،استرس اکو،اکو با کنتراست

-تست ورزش ،هولتر فشار خون و نوار قلب

 

دکتر مهسا چرخکار

دکتر سعید علیپور پارسا

دکتر حبیب اله سعادت

دکتر مرتضی صافی

دکتر محمد خانی

دکتر حسن نمازی

دکترحسین وکیلی
دکتر عیسی خواهشی